قرار مدار

ما اینجا قوانین خاصی نداریم فقط یه قرار مدار خودمونی باهم میذاریم که: اول از همه ما قول مردونه میدیم که محصول مورد نظر شما رو تو همون زمان مشخص شده با کیفیت خوب به دستتون برسونیم و اگر جایی اشتباه کنیم مسئولیتشو بپذیریم.

دوم اینکه دوست جان تو هم مراقب باش تو خرید و نشونی که برای ما تایپ میکنی اشتباه نکنی که ما شرمنده ی روی گلت نشیم. مرسی.